Balsamiq

Serveix per crear el plantejament de la nostra app.  

Mapa d’escenaris

El mapa d’escenaris és una forma útil de descriure el que passara amb el usuari que utilitzi la nostre app.